Reprezentujeme sieť organizácií aktívne pôsobiacich v oblasti informačno - poradenských služieb pre mládež.

Vystupujeme pod spoločným názvom „Informačné centrum mladých“.
Európska kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi „Dve malé dievčatá“ už aj na Slovensku
Na Britskej ambasáde v Bratislave bola 20.11.2014 oficiálne spustená európska kampaň „Dve malé dievčatá“, ktorá je zameraná na prevenciu v obchodovaní s ľuďmi. Táto ilegálna činnosť sa totiž stáva stále väčším fenoménom dnešnej doby, a ...
Marker CS - Pracuj s mládežou ešte lepšie!
Pripravuješ projekty, školenia, semináre, pracuješ s mladými ľuďmi… a cítiš, že sa musíš v niektorých veciach ešte zlepšiť? Chceš si byť istá/ý tým, čo sa mladí ľudia na tvojich aktivitách učia a vedieť, ako ich ...
ZIPCeM je koordinátorom aktivít projektu Za jedno lano
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR sa v lete tohto roka v rámci Národnej pracovnej skupiny stalo koordinátorom aktivít projektu Za jedno lano, ktorý je realizovaný v rámci programu Európskej komisie Erasmus+, ...
Z česko-slovenského školenia vo VeverskejBítýške
VeverskáBítýška - V nádhernom kúte moravskej prírody, v povodí rieky Svratky, sa v dňoch 15. -17. júna 2014 konalo valné zhromaždenie Asociácie pre podporu informačných centier mladých v ČR (AICM), na ktorom sme sa ...
ZIPCeMSR a ICM Martin boli účastníkmi Konferencie o mládeži
Konferencia, ktorá sa konala v dňoch 18. a 19. marca 2014 sa niesla v duchu Stratégie štátnej politiky SR vo vzťahu k mládeži na roky 2014 – 2020.Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo Správy o ...
ICM musia svoju prácu viac zviditeľňovať
Partizánske, 23. november 2013 –V zasadačke mestského úradu Partizánske sa v sobotu 23. novembra 2013 konala porada riaditeľov a konzultantov Informačných centier mladých (ICM), ktorej hlavnou témou bolo stanovenie priorít do nasledujúceho obdobia pod vedením ...
Kód © 2010 WebCreative.info
Táto prezentácia je podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR | Všetky práva vyhradené | E-mail: info@zipcem.sk
Ponuka bezplatných besied
Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".
Ponuka pre organizácie
Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke ICM.sk!