Reprezentujeme sieť organizácií aktívne pôsobiacich v oblasti informačno - poradenských služieb pre mládež.

Vystupujeme pod spoločným názvom „Informačné centrum mladých“.
V Topoľčanoch zasadalo Valné zhromaždenie ZIPCeM
Topoľčany, 21. marec 2015 – Tohtoročné rokovanie Valného zhromaždenia Združenia Informačných a poradenských centier mladých, ktoré hodnotilo svoju činnosť v predchádzajúcom roku sa konalo po rokovaní Predsedníctva v priestoroch Informačného centra mladých v Topoľčanoch. Členov ...
„Štartér“ pre nových ambasádorov projektu „Za jedno lano“
Staňte sa súčasťou projektu “Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku” a príďte na prípravné stretnutie mladých ambásadorov “Štartér”, ktoré sa uskutoční v krásnej Banskej Bystrici, 23. – 25. januára 2015. Jeho cieľom je ...
Lingvo.info - jazyky ako na dlani
V projekte lingvo.info sa zjednotili snahy lingvistov z celej Európy, ktorí vytvorili pre všetkých záujemcov rozmanitý a inovatívny jazykový nástroj. Bezplatná webstránka je dostupná až v 20 jazykoch a príťažlivou formou informuje o 28 jazykoch ...
Európska kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi „Dve malé dievčatá“ už aj na Slovensku
Na Britskej ambasáde v Bratislave bola 20.11.2014 oficiálne spustená európska kampaň „Dve malé dievčatá“, ktorá je zameraná na prevenciu v obchodovaní s ľuďmi. Táto ilegálna činnosť sa totiž stáva stále väčším fenoménom dnešnej doby, a ...
Marker CS - Pracuj s mládežou ešte lepšie!
Pripravuješ projekty, školenia, semináre, pracuješ s mladými ľuďmi… a cítiš, že sa musíš v niektorých veciach ešte zlepšiť? Chceš si byť istá/ý tým, čo sa mladí ľudia na tvojich aktivitách učia a vedieť, ako ich ...
ZIPCeM je koordinátorom aktivít projektu Za jedno lano
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR sa v lete tohto roka v rámci Národnej pracovnej skupiny stalo koordinátorom aktivít projektu Za jedno lano, ktorý je realizovaný v rámci programu Európskej komisie Erasmus+, ...
Kód © 2010 WebCreative.info
Táto prezentácia je podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR | Všetky práva vyhradené | E-mail: info@zipcem.sk
Ponuka bezplatných besied
Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".
Ponuka pre organizácie
Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke ICM.sk!